Neo+

Vše, co byste měli vědět

Podpora od prvního dne

Neo+ je podpora polohování pro kojence, kteří mohou mít nebo mají zpožděný vývoj a vyžadují podpůrné polohování.

Tento program, na jehož tvorbě se podíleli zdravotníci, podporuje pevnost, symetrii a konzistenci centrálního pohybového aparátu.

daytot neo+

Klíčové vlastnosti

Podpůrné polohování

Neo+ je víceúčelová polohovací pomůcka pro kojence, kteří mohou mít, nebo mají opožděný vývoj a potřebují podpůrnou polohu pro posílení držení těla, zlepšení pohybových vzorců nebo usnadnění polohování v přirozeném prostředí během dne.

Včasná intervence

Tuto tvarovatelnou podpěru, která byla vytvořena ve spolupráci se zdravotníky, lze individuálně přizpůsobit pro lenošení pod dohledem, hraní nebo nenásilné začlenění do terapeutického programu vašeho dítěte.

DAYTOT NEO+

Terapeutické polohování

Včasná intervence má zásadní význam pro zajištění toho, aby kojenci ohrožení vývojovým opožděním dosáhli svého vývojového potenciálu. Kojencům s potřebami v oblasti polohování je třeba věnovat pozornost co nejdříve, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita života.

Ležení na zádech

V této poloze dítě posiluje centrální aparát tím, že pracuje s končetinami proti gravitaci.  Když používáte systém Neo+ k podpírání dítěte za rameny, kolem trupu a s pánví nakloněnou dozadu, poskytujete mu klidovou polohu s podporovanou flexí, ze které se může pohybovat.

Ležení na břiše

Tento způsob je důležitý pro rozvoj síly krku, ramen, paží a trupu dítěte a pomáhá budovat dovednosti potřebné pro přetáčení, plazení a sezení. Neo+ poskytuje nakloněný povrch, který pomáhá zvedat hlavu a podpírat ruce.

Tvarování kolem trupu podpírá pánev a umožňuje vám více uvolnit ruce, takže můžete s dítětem komunikovat zepředu.Ležení na boku

Poloha, při které se dítě učí udržovat rovnováhu pomocí trupu a zároveň má schovanou bradu. Neo+ lze v případě potřeby tvarovat dozadu a dopředu, aby se dítě stabilizovalo. Jedná se o příjemnou polohu s oporou, při které můžete před dítě umístit  hračky, které může zkoumat.

DAYTOT NEO+

Klinické výhody

Časné polohování nabízí  kojencům možnost většího pohodlí, zlepšení tělesné kondice rozsahu pohybu a snížení svalového napětí.

Postupné cíle mohou být stanoveny terapeutem pro každé dítě individuálně a tak, aby bylo možno hodnotit jeho pokroky v průběhu času.

Tvar, vakuová funkce a detaily výrobku jsou navrženy tak, aby podporovaly základní principy polohování, flexi, extenzi, symetrii střední linie a pevné držení těla.

Dítěti může snáze provádět normalizované vzorce pohybů a zvýšit svalovou sílu (v průběhu odpočinku, hry nebo terapie).
Pro kojence, kteří mají problémy se svalovým napětím v důsledku neurologického onemocnění umožní pevná opora delší dobu výdrže u tělesné aktivity.
Všestrannost tvarované matrace umožňuje variabilní použití s přihlédnutím na individuální potřeby každého kojence.

Jednoduché a snadné použití  umožňuje kontinuitu péče mezi terapeuty, rodiči i ostatními pečujícími.
nezávazná konzultace

daytot neo+

Scroll to top