Výzkum & vývoj

Vše, co byste měli vědět

Výzkum a vývoj

Spolupracujeme s těmi nejlepšími mozky na světě a prostřednictvím výzkumu a designu odhalujeme nové poznatky a vytváříme převratné produkty, které pomáhají dětem pohodlně a účelně dosahovat milníků.

Naše spolupráce s univerzitami a nemocnicemi spojuje přední výzkumné pracovníky v oblasti dětské neurovědy a kineziologie, oceňované designéry výrobků a přední odborníky na neonatální a dětskou fyzioterapii.

Trochu do hloubky

Vývoj JOEY

Původní design nazvaný “CrawliSkate” navrhla Dr. Marianne Barbu-Roth a její kolegové z Centra integrativní neurovědy a poznávání na Univerzitě Paris Citè.

Na základě rozsáhlé spolupráce a klinických testů vyvinula společnost Daytot nový, na výzkumu založený výrobek pro plazení, který usnadňuje nácvik recipročních pohybů u kojenců s rizikem motorického opoždění.

“Výrobek, který podporuje lezení na bříšku a plazení, si zaslouží pochvalu. Přínos dosažení motorického milníku plazení pro každé miminko, a zejména pro dítě ohrožené opožděným vývojem, je obrovský a je třeba ho podporovat.”

Donna Murphy, dětská fyzioterapeutka, Velká Británie

Spoluvynálezkyně, Dr. Marianne Barbu-Roth, vysvětluje:
“Mnoho studií prokázalo, že existuje souvislost mezi tím, jak chodí děti jako novorozenci, a jak chodí v dospělosti.”

S ohledem na to se ukázalo jako zásadní studovat vlastnosti této primitivní formy chůze, stejně jako souvislosti s prostředím a význam raného tréninku u dětí, u nichž hrozí opoždění pohybových dovedností.

Výzkum JOEY

Náš výzkum ukázal povzbudivé výsledky založené na raném motorickém tréninku extrémně nedonošených dětí.
Výsledky ukazují, že včasný trénink má pozitivní vliv na snížení rizika opoždění hrubé motoriky, pokud je prováděn od termínu porodu a používán denně.

Tím, že extrémně nedonošeným dětem poskytneme správnou podporu pro aktivní pohyb v raném věku, je možné podpořit časný rozvoj motorických dovedností a snížit tak riziko opoždění vývoje v raném věku.

daytot joey

Výsledky výzkumu

Trénink s produktem Joey začínal vždy  mezi 37. až 40. gestačním týdnem. Studie se zúčastnilo 44 kojenců rozdělených do 3 skupin, kteří dostávali: trénink s Joey v délce 5 minut denně, trénink na dětské matraci v poloze na zádech v délce 5 minut denně a skupina bez tréninku (kontrolní).

Kojenci, kteří absolvovali Joey trénink, měli ve 2 měsících lepší schopnost trvale sedět.
V 6 měsících dokázalo 50 % dětí vycvičených v Joey tréninku našlapovat s lehkou oporou rukou.
V 9 měsících dokázalo 60 % kojenců vycvičených podle Joeyho samostatně lézt ve srovnání s pouhými 20 % v matraci a 38 % v kontrolní skupině.
Ve 12 měsících dokázalo 40 % kojenců vyškolených v Joey chodit s pěti samostatnými kroky ve srovnání s pouhými 14,3 % v kontrolní skupině.
Děti vycvičené v Joey skupině lépe ovládaly hlavu, lépe seděly, přetáčely se a stály ve srovnání s ostatními skupinami.
Na základě těchto zjištění navrhujeme, aby Joey trénink pokračoval až do 6 měsíců a používal se jako nástroj terapie v rané fázi, který má pomoci lékařům a povzbudit rodiče, aby se aktivně účastnili každodenní terapie doma v rámci své rutiny.

Publikace výzkumu

Stimulace motorického vývoje velmi nedonošených dětí: účinky raného tréninku plazení na miniskateboardu.

Copyright: © 2023 Dumuids-Vernet, Forma, Provasi, Anderson, Hinnekens, Soyez, Strassel, Guéret, Hym, Huet, Granjon, Calamy, Dassieu, Boujenah, Dollat, Biran a Barbu-Roth.

Stáhněte si zdarma kopii klinického výzkumu Joey, jak byl publikován v časopise Frontiers in Pediatrics.

Věříme, že včasná intervence je klíčová

Ve společnosti daytot věříme, že zásahem od prvního dne života můžete pomoci dětem s rizikem opoždění dohnat a pokročit v dosahování vývojových milníků odpovídajících věku.

Terapie včasné intervence jsou důležité pro děti, kterým hrozí postižení nebo opoždění, protože pokud jsou využívány efektivně a co nejdříve, mohou mít pozitivní dopad na budoucí vývoj tohoto dítěte, včetně jeho

  • fyzický vývoj
  • sociální vývoj
  • emoční vývoj
  • kognitivní vývoj

Výzkumy ukazují, že programy a produkty včasné intervence, které umožňují spolupráci terapeutů a rodičů, jako je tomu v případě Joey, mají větší vliv na budoucí vývoj dítěte.

NEZávazná konzultace

Kontaktujte nás
pro více informací

detaily

Další informace pro stažení

Spolupracovali jsme s předními klinickými odborníky v oblasti rané péče, abychom vytvořili relevantní vzdělávací materiály pro rodiče a odborníky.

Journal: Stimulating the Motor Development of Very Premature Infants – Effects of Early Crawling Training
Therapy Guide
Audit
Research Summary
Why Crawling is Important
Why Crawl Poster
Arguments for Daily Training of all Premature Infants
ATNAT Neurological Assessment
The Case for the Use of Joey for an Infant at Risk of Motor Disability
Torticollis Treatment Worksheet
Treating Torticollis Poster
Joey Sample Letter of Medical Necessity
Scroll to top